« برای آنکه بتوانید متفاوت عمل کنید یاد بگیرید که به جای نگاه کردن، ببینید! و به چرایی و چگونگی هر چیزی بیندیشید.» کریس بنگل، مدیر طراح سابق BMW