مواد و فرایندهای تولید برای طراحان حرفه ای
نویسنده: راب تامپسون
مترجم:نازیلا محمد قلیزاده
مشاور علمی: دکتر سید رضا مرتضایی
ویراستار:سینا خلخالی
ناشر: فرهنگسرای میردشتی