نویسنده:استوارت مکی و جف واردل
مترجم:مصطفی توحیدی فر
ویراستار:علی مولائی
ناشر: وارش
توزیع: اردیبهشت ماه، نمایشگاه کتاب