طوفان مغزی در سال 1950 ابداع شد و با سرعت به روشی محبوب برای کمک به افراد در زمینه ی تفکر خلاق، حتی افرادی که خود را به هیچ وجه خلاق نمی دانستند، تبدیل گردید که هنوز هم ابزاری قدرتمند باقی مانده است. این کتاب بیش از 24 روش را برای تفکر و خلق کردن مورد بررسی قرار داده است که حدود سه مرحله اصلی از فرایند طراحی را سازماندهی کرده و در بر می گیرد: شناسایی مسئله، ایده یابی و خلق فرم. شما می توانید این تکنیک ها را ترکیب و مطابق با پروژه ها و ویژگی ها هماهنگ کنید و به کار ببرید.
با مطالعه این کتاب تقریباً هر شخصی می تواند یاد بگیرد که چگونه قابلیت های مربوط به خلاقیت را در خود رشد دهد.
نویسنده: الن لاپتن
مترجم:نازیلا محمد قلیزاده
ناشر: فرهنگسرای میردشتی