برنامه این نشست كه عجالتاً به گفتگو درباره چگونگی طراحی و نقل تجربه های
طراحانه طراح كاسه«دستهایش» مربوط است، این طور خواهد بود:

راس ساعت سه بعدازظهر ____ شروع برنامه و گپ دوستانه
ساعت سه و ربع ____ شرحی بر معرفی محصول
ساعت سه و نیم ____گفتگو با طراح محصول و بیان تجربه ها
ساعت چهار و ربع ____ نمایش فیلم كوتاه
ساعت چهار و نیم ____ گپی با قدیمی ها
ساعت یك ربع به پنج ____ پذیرائی عصرانه پائیزی

امید كه قدمهایت ما را بخواند و قلبت گرمای رفاقت

> نشانی: خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز شمالی، خیابان پردیس پارك سئول،‌ مجموعه فرهنگی سئول
‌میدان ونك،‌ خیابان ونك، نبش اتوبان كردستان، پارك سئول،‌ مجموعه فرهنگی سئول
>زمان: پنج شنبه سی آذر امسال ساعت سه بعداز ظهر تا پنج عصر