کتاب «رویکرد طراحی احساس گرا در دنیای معاصر»حاوی 4 بخش می باشد. بخش نخست این کتاب گزیده ای از اثر معروف دنالد نورمن، Emotional Design است. وی در این کتاب شرح می دهد که چگونه احساسات نقش مهمی در توانایی انسان برای درک جهان و اشیاء پیرامون او ایفا می کنند و طراحان از چه طرقی می توانند محصولات را به گونه ای طراحی نمایند که بر احساسات انسان تأثیر گذارده و بدین روش تعامل بهتری بین انسان ها و اشیا و سیستمها صورت گیرد.

بخش دوم این کتاب، رویکرد طراحی احساس گرا از دیدگاه سه تن از کارشناسان این زمینه؛ پاتریک جردن، رابرت بلیچ و پل بنت مورد بررسی قرار می گیرد و هر یک نقطه نظرات خود را درمورد تأثیرات احساسی محصولات به شکل یک گفتگو بیان می نمایند.

در بخش سوم، عملکرد دو شرکت موفق طراحی صنعتی در جهان، فراگ و زیبا مورد بحث قرار گرفته و نمونه محصولات موفق این دو شرکت همراه با شرح و توضیح به نمایش درآمده اند.

بخش چهارم کتاب به طراحان ایرانی و آثار احساس گرایانه آنان اختصاص دارد. در این بخش با ایده ها و محصولات تنی چند از موفق ترین طراحان ایرانی آشنا شده که در نوع خود جالب توجه و ارزشمند می باشند. در کنار تصاویر، توصیفاتی نیز در مورد هر طرح وجود دارد که می تواند چشم اندازی از طرز فکر طراحان نسبت به مقوله ی احساس گرایی را ارائه دهد.

 ناشر:انتشارات فرهنگسرای میردشتی

فروش در شهر کتاب و کتاب فروشی های هنری تهران،مشهد و اصفهان

آدرس مراکز فروش در شهرستانها:

مشهد

آدرس : مشهد ، چهارراه لشکر ، به طرف میدان 10 دی ، پاساژ دیدنی ها

تلفن : 8544951- 0511

نمابر: 8514761-0511 


اصفهان

آدرس : چهار باغ عباسی ، خیابان آمادگاه ، جنب بیمه ایران ، پخش کتاب اریکه هنر

 0311-2211305  / 0311-2230765: تلفن

نمابر:2211065-0311


سبزوار

آدرس: خیابان کاشفی ، کتابفروشی فرهنگسرا

 تلفن:2227817-0571