این طرح که از طرح های برگزیده مسابقه iF 2012 در بخش کانسپت می باشد، ایده ای فوق العاده برای نجات افراد از غرق شدن است و دارای یک باطری LED می باشد که در شب باعث روشن شدن آن می شود.

طراحان: 

Tso Chu-Hao, Hsiang Hao-Tien & Chuang Tsung-Hua

www.yankodesign.com