این کتاب توسط خانم سپیده شاهی ترجمه شده و شما می توانید از طریق وب سایت "گزارشگر طراحی صنعتی" آنرا دریافت نمایید. پس از مراجعه به لینک روی عبارت "دریافت فایل ضمیمه" کلیک نمایید.