بیست و هشتمین نشست تخصصی طراحی صنعتی دانشگاه هنر، به مناسبت روز چهانی زمین پاک برگزار می گردد.

سخنرانان:

  • مصطفی میرفندرسکی با موضوع "مسوولیت اجتماعی طراحان"
  • علیرضا اژدری با موضوع "چالش های بهره وری در طراحی پایدار"

زمان برگزاری: شنبه 2 اردیبهشت 1391، ساعت 13 تا 15
آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از چهارراه ولیعصر، دانشگاه هنر، تالار فارابی

همایش دانشگاه هنر


www.newdesign.ir