انجمن علمی طراحی صنعتی دانشگاه علم صنعت با همکاری گروه طراحی صنعتی دانشگاه علم و صنعت برگزار می کند:

سلسله گفت و گوهای صمیمانه ی دانش آموختگان طراحی صنعتی با دانشجویان؛

گپ ششم با حضور مهندس نژده هوانسیان

- استراتژیست دیزاین، برند و نوآوری

- اولین دانش آموخته ی ایرانی در تخصص نوپای مدیریت دیزاین از دانشگاه برونل

انگلستان

- تنها عضو ایرانی انستیتوی مدیریت دیزاین (DMI) بوستون

- مدیر واحد راهبردی راه حل های برند شرکت ارتباطات بازاریابی «اشاره»

- مدرس پیوسته ی مدیریت تبلیغات آموزشگاه ارتباط بصری «ویژه»

- مترجم کتاب مرجع دیزاین و مدیریت آن

- طراح صنعتی شرکت های سکو، نیک تصویر، گراند کندی و الیت هایجین

زمان: دوشنبه 2 خردادماه 1390

ساعت: 10 الی 12

مکان: آمفی تأتر دانشکده ی معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران

(تهران - نارمک - خیابان فرجام شرقی - خیابان شهید ملک لو)


www.newdesign.ir