یک ایده جالب برای آنهایی که دوست ندارند گیره های کاغذشان در اطراف پراکنده باشد!

http://www.inewidea.com/2010/08/02/32608.html#more-32608