با مراجعه به سایت زیر می توانید مجموعه ای از طراحان معروف تاریخ را همراه با زندگینامه و آثارشان مشاهده و مطالعه نمایید:

http://www.designmuseum.org/design