مصاحبه رادیو پیزاین، اولین رادیو اینترنتی طراحی با نازیلا محمد قلیزاده
موضوع: گفتگو در مورد کتاب قواعد فراگیر طراحی