تکنولوژی برش و اتصالات
نویسنده:راب تامپسون
مترجم:نازیلا محمد قلیزاده
ویراستار علمی:دکتر سیدرضا مرتضایی
ناشر:فرهنگسرای میردشتی